28Nov
By: admin On: November 28, 2016 In: Uncategorised Comments: 0

Hva er egentlig fysioterapi og hva kan du få hjelp med hos en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Vi hjelper mennesker i alle aldre med plager i muskel- og skjelettapparatet. Fysioterapi kan være nyttig i et skadeforebyggende forløp, etter en skade, traume eller operasjon, ved belastningsskader, ved vanskeligheter med daglige gjøremål, tilrettelegging av trening og for å bli kvitt andre plager i skjelett- og muskelapparatet. Det finnes mange videreutdanninger og retninger innenfor fysioterapi, slik kan man få behandling tilpasset sin plage.

Fysioterapi kan gjenopprette, vedlikeholde og fremme fysisk funksjon.

Fysioterapeuter vet at i begrepet helse inngår det både fysiske og psykiske aspekter. Derfor består behandlingen av flere elementer. Hos fysioterapeuten kan behandlingen for eksempel bestå av behandling på benk, hvor man kan behandle muskler, sener, leddbånd og ledd. I tillegg er det ofte en del av behandlingen trening og øvelser. Hjemmetrening er også en viktig del av den totale behandlingen.

 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å gå til fysioterapeut. Men dette kan gi trygderefusjon hos fysioterapeuter med driftstilskudd.

Så hva er forskjellen på en fysioterapeut med driftstilskudd og en som driver privat praksis uten tilskudd?

En privatpraktiserende fysioterapeut uten driftstilskudd setter sine egne takster, og betalingen dekkes av egen lomme, fra arbeidsgiver eller via helseforsikring. Det er oftere kortere ventetid hos helprivate fysioterapeuter enn hos dem med tilskudd.

For å få behandling av en fysioterapeut med driftsstilskudd, og få dekket deler av behandlingen fra det offentlige, må du ha henvisning fra lege. Fysioterapeutens honorarer kommer fra fast tilskudd fra kommunen, refusjon fra HELFO og pasientens egenandel.

Lang ventetid kan bety lenger periode med smerte/ubehag for pasienten, og dette er ofte en påkjenning både fysisk og psykisk. I tillegg kan det komme kostnader i forbindelse med sykefravær og tapte arbeidsinntekter. Derfor kan det ofte lønne seg å betale noe ekstra for å få rask behandling hos en fysioterapeut uten driftstilskudd.

Dersom man har kroniske plager og er avhengig av mange behandlinger eller lengre oppfølging kan det være lurt å gå til en fysioterapeut med driftstilskudd.

 

Dersom du lurer på om en fysioterapeut kan hjelpe deg med dine plager, ta kontakt med en og forhør deg!

Toppsjiktet fysioterapi; Tirill@toppsjiktet.no, 41642706

Trackback URL: http://toppsjiktet.no/2016/11/28/hva-er-fysioterapi/trackback/